Rectificatie

Vaste zondagen van vieren.

De 1e en 3e zondag van de maand zijn de vaste zondagen van de weekendvieringen

in onze kerk in Loil en niet zoals per abuis in de vorige Kontaktraad de 2e en 4e zondag vermeld stond.

De patroonheilige van onze kerk; Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Dinsdag 8 december is de dag van de patroonheilige van de Loilse kerk. Op zondag 6 december willen wij, in de viering van 9.30 uur, hier aandacht aan schenken evenals aan de vele vrijwilligers van de Loilse geloofsgemeenschap. Het feestje hebben we gevierd in september, maar op deze dag zullen wij de vrijwilligers die aangegeven hebben te stoppen, een attentie aanbieden en tevens de nieuwkomers verwelkomen.

Na afloop van deze viering is er gelegenheid om achter in de kerk samen een kopje koffie of thee te drinken, graag tot dan.

Kerkbijdrage 2015

In januari van dit jaar hebben veel parochianen een financiële bijdrage toegezegd.

De meeste toezeggingen hebben we inmiddels al mogen ontvangen of zullen nog automatisch worden overgemaakt. We mogen dan ook constateren, dat het toegezegde bedrag van € 24.500,– voor 2015 dan ook waarschijnlijk zullen halen.

Maar zover is het echter nog niet. Wij hopen van een aantal parochianen het toegezegde bedrag nog te mogen ontvangen op rekeningnummer NL25RABO0111110947 ten name van Kerkbijdrage Geloofsgemeenschap Loil.

Met elkaar samen moeten we het doen om onze geloofsgemeenschap in Loil levend te houden nu en in de toekomst. Iedere bijdrage is dan ook hartelijk welkom. Mocht u de bijdrage voor het jaar 2015 nog niet hebben overgemaakt, dan nog graag in dit jaar i.v.m. juiste afsluiting van het boekjaar. Als u de gegevens kwijt bent, dan kunt u gerust contact opnemen met de locale penningmeester Theo Wanders.

Die kan u informeren over het door u toegezegde bedrag. Hebt u inmiddels uw bijdrage al overgemaakt, dan hiervoor alsnog hartelijk bedankt.

Namens de werkgroep kerkbijdrage,

Theo Wanders

Locaal penningmeester

Tel. 0316-226884 (na 19.00 uur)

N.B. Het  nieuwe mailadres van onze geloofsgemeenschap is  olvloil@parochiegabriel.nl 

Hiermee komt ons oude mailadres te vervallen.