Op de tweede pronkzittingsavond van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers Loil is Geert Stienissen uit Loil zaterdag verrast met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland benoemde Geert in naam van Zijne Majesteit tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Geert kreeg zijn onderscheiding met name voor zijn vele werk voor de Vrolijke Drammers. In de laatste jaarvergadering droeg hij het penningmeesterschap over, nadat hij deze rol vanaf 1984 perfect vervuld had. Daarnaast maakte hij al die 35 jaar ook deel uit van de organisatie van de pronkzittingen. Ook voor allerlei andere werkzaamheden voor de Drammers stond hij altijd klaar.

Naast zijn werk voor de Vrolijke Drammers was 10 jaar geleden hij mede- organisator van het openluchtspel ‘Van Metropool naar Loil’. Hij maakt nu weer deel uit van de organisatie van het komende openluchtspel ‘Nooit Meer…’, dat komende zomer wordt opgevoerd.
Ook de andere verenigingen kunnen altijd bij Geert terecht. Zo vervulde hij een voortrekkersrol bij de dorpsbrunch in 2017, waaraan toen 400 Loilenaren deelnamen. Hij is vrijwel altijd betrokken bij de gezamenlijke activiteiten.

Geert karakteriserend is hij een vrijwilliger die:

  • op een bescheiden manier zijn mening geeft;
  • oog heeft voor het gezamenlijke belang.
  • zeker niet op de voorgrond treedt;
  • er is als je hem nodig hebt;
  • waar je nooit tevergeefs een beroep op doet;
  • met doordachte ideeën komt; waarmee hij op een creatieve manier de leefbaarheid stimuleert;
  • de verbondenheid tussen de vrijwilligers stimuleert;
  • zijn ervaring en kennis over brengt op anderen;
  • in zijn rol als ondernemer is hij met zijn bedrijf al jarenlang verenigingen en activiteiten in Loil onder steunt.

Kortom: de manier waarop hij het vele vrijwilligerswerk vervult maakt de toekenning van deze Koninklijke onderscheiding zeker verdiend. Terecht noemde burgemeester De Baat van de gemeente Montferland hem ‘een bestuurder en vrijwilliger die door de inwoners van Loil op handen wordt gedragen’.

Geert, maar zeker ook Ans die hem in al die jaren volop ondersteunde, van harte proficiat met deze welverdiende waardering.