Nu alweer bijna 2 jaar geleden presenteerde de Kontaktraad het Dorpsplan 2013-2020 met de dorpsvisie voor Loil. Hierin is met ideeën en reacties vanuit de Loilse samenleving beschreven hoe wij denken dat wij samen nog jaren kunnen genieten van het leven in Loil

Op de website www.loil.nl vindt u het dorpsplan via de pagina: Dorpsplan

Veel ontwikkelingen

Twee jaar, het lijkt nog maar zo kort gelden, maar de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Denk maar aan:

  • Veranderde woningmarkt
  • Veranderende zorg
  • Veranderde rol overheid
  • Ontwikkelingen in onderwijs
  • Economische ontwikkelingen
  • Ontkerkelijking
  • Veranderende horeca
  • Kunstgras op het voetbalveld
  • Enz. enz.

Actualisering dorpsvisie nodig?

Op 15 mei a.s. buigen alle bestuursleden en de werkgroepen van de Kontaktraad zich over de toekomstige vraagstukken van ons dorpje Loil. Is onze dorpsvisie nog actueel? Staat deze nog als een huis of moeten we het aanscherpen of aanpassen? Welke samenhang is er tussen de verschillende onderwerpen? Moeten we gas geven, nieuwe dingen bedenken? En als dat laatste het geval is, hoe pakken we dat dan aan?

Doel van deze bijeenkomst is te komen tot een actuele gezamenlijke presentatie voor de gemeente en andere belangstellenden. Dit over hoe wij denken dat de nabije toekomst van Loil er uit zou kunnen zien. Het is een eerste keer na een langere periode dat we weer eens gezamenlijk nadenken over de toekomst, en vast niet de laatste.

Laat uw mening horen!!

Het is belangrijk dat de visie van de Kontaktraad zo breed mogelijk gedragen wordt. Laat daarom weten wat uw ideeën zijn voor de toekomst van Loil. Dit kan gaan over de gemeenschapsgebouwen, de zorg, de school, sportgelegenheden, horeca, woningbouw, herbestemming leegstaande gebouwen, natuur en milieu, sociale samenhang, enz. enz.

Als u betrokken wenst te worden, ideeën heeft of u beschikt over relevante informatie, spreek één van ons aan. Houd het niet voor je, maar doe mee.

 

De vergaderplanning Kontaktraad voor dit jaar:

18 mei, 26 oktober, 30 november

19.30 uur:       reguliere vergaderingen Kontaktraad:

29 juni, 28 september, 14 december:

19.30 uur:       overleg met gemeente, school, politie, Welcom.

20.30 uur        regulier overleg.