Maandag 28 september 2018, hield de Stichting Kontaktraad Loil haar jaarvergadering 2019. Deze was door de corona- maatregelen eerder uitgesteld. Met inachtneming van alle richtlijnen werd door het bestuur en zo’n 25 andere aanwezigen terug gekeken op 2019.
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen:

  • Het financiële verslag, het verslag van de kascommissie, het verslag van de vorige jaarvergadering en de vaststelling hiervan;
  • De toetreding van Margreet Looman tot het bestuur. Margreet neemt de werkgroep Natuur en Recreatie voor haar rekening;
  • De verschillende rollen van en samenwerking met ’t Hart van Loil;
  • Werkgroep Wonen: toekomstige woningbouw in Loil en de mogelijke (her)bestemming van Lara;
  • Werkgroep Sociale samenhang: de activiteiten van Stichting Platform Ouderen Loil en de aanschaf van de duofiets en de samenwerking met Welcom;
  • Werkgroep Natuur en Recreatie: het Ommetje Loil;
  • Werkgroep Communicatie: de verdere vernieuwing van het informatieboekje en het jaarlijkse overleg met de bezorgers;
  • Werkgroep Onderwijs: de Dalton- certificering en het terug brengen van de opheffingsnorm;
  • Het actualiseren van de Dorpsvisie 2013-2020 naar Dorpsvisie 2020-2030;

Daarnaast werden de activiteiten van ‘Loil in actie’ nader toegelicht en lichtte Edwin van Onna de opstart van Events & Innovations, kortweg ‘EI’, toe. ‘EI’ is een groep mensen, van jong tot oud, die activiteiten voor ’t Hart van Loil bedenkt, coördineert, ondersteunt etc. Iedereen, zowel individueel, als groep of als vereniging met ideeën en initiatieven kan hier een beroep op doen.

In de rondvraag ontstond een zinnige en uitgebreide discussie over de onafhankelijkheid van de Kontaktraad voor het plaatsen van ingezonden stukken en andere teksten voor het Kontaktraadboekje, Facebook, Twitter etc. Hierover was niet iedereen het met elkaar eens, maar dit leidt er wel toe dat hier volop aandacht aan wordt gegeven.
In de rondvraag kwamen ook de vernieuwde coronarichtlijnen en de gevolgen hiervan voor de verkoop van de jaarlijkse Kontaktraadkalender aan de orde. Het bestuur onderzoekt alternatieven om hier een passende oplossing voor te vinden. Zeker omdat de financiële opbrengst van de kalender van groot belang is voor de financiële huishouding van de Kontaktraad.

Met dank aan iedere aanwezige werd de levendige vergadering rond 10.00 uur afgesloten.