JAARVERGADERING Kontaktraad d.d. 06 04 81

Dames en heren,

Namens de K.R. van harte welkom op deze jaarvergadering. Er zijn afmeldingen binnen gekomen van J. Breeuwer en Dorien (K.R.) en van de bibliotheek.

Voor we aan de eigenlijk beginnen ik eerst enkele hoogtepunten van het Loilse gemeenschapsleven uit de afgelopen periode memoreren. En enkele zo maar opkomende gedachten ventileren. Een geweldig hoogtepunt was zonder mee de opening van “De Zomp” op 15 maart van het vorig jaar. Een voor gemeenschappelijke doeleinden geschikt gebouw dat zijn grote nut voor onze dorps- en leefgemeenschap reeds overduidelijk bewezen heeft. Bij de openingsfestiviteiten ondervonden we enorm veel medewerking. En mede daardoor werd de opening een fijn en uiterst sfeervol gebeuren.

Onze parochiële bibliotheek heeft zich vele jaren moeten behelpen in een veel te krappe en verre van riante behuizing. Gelukkig werden om die reden de aktiviteiten niet op een lager pitje gezet. Eerste Pinksterdag (25 mei) kon het nieuwe onderkomen van onze bibliotheek geopend worden. En ook dat was een zeer heuglijk, gemeenschappelijk feit

In het kader van het 60-jarig bestaan organiseerde Schutterij “Loil Vooruit” op 17 augustus een fedratief schutterskonkours op ons plaatselijke sportpark “De Korenakker”. Begunstigd door het uitermate fraaie zomerweer en dank zij een vlekkeloze organisatie is dit een prachtig folkloristisch evenement geworden waarvan velen met volle teugen genoten hebben.

Op 17 maart 1980 ontsproot er een nieuwe loot aan de veren1g1ngsstamboom van de sv Loil. Deze vereniging werd met een volleybalafdeling verrijkt. En we kunnen nu reeds zeggen dat het een bloeiende afdeling is die wel terdege levensvatbaarheid heeft.

“De Vrolijke Drammers” hebben voor 22 jaar terug het carnaval naar Loil en het ganse Liemerse land gebracht. Zij vervullen in de gemeente Didam een duidelijke voortrekkersfunktie op dit gebied. De voortreffelijke en luisterrijke viering van het 22-jarig bestaan in oktober bewezen weer eens dat “De Vrolijke Drammers” zeer diep wortel hebben geschoten in onze gemeenschap en een belangrijke gemeenschapsfunktie vervullen.

27 november werd het 70-jarig bestaan van de parochie herdacht. Hoewel zonder dat daaraan veel ruchtbaarheid werd gegeven. Toch is het zinvol daar even bij stil te staan. Voor de ontwikkeling van de Loilse gemeenschap is het parochiële en kerkelijke leven van onschatbare waarde geweest. Grote waarden die wij zullen moeten trachten te behouden.

Het edele kaartspel is voor velen, jong en oud, al vele decennia een bijzonder aangename tijdspassering. Maar nog nimmer werd er in wedstrijdverband gekaart. Doch daar is met de oprichting van Klaverjasclub “De Verzakers” sinds kort verandering in gekomen en zij geven een ekstra dimensie aan het hier zo rijk geschakeerde verenigingsleven. Naar wij hopen zullen zij niet verzaken aan de Loilse zaak.

Een bewonderenswaardig staaltje van zelfwerkzaamheid1 clubliefde en idealisme, lieten de leden van “De Rode Doffer” zien. Op 21 maart j.l. mochten wij met hen getuige zijn van de opening van hun inkorf- annex clublokaal. Dit was weer eens een grandioos voorbeeld tot wat echte gemeens eendrachtszin kan leiden.

Dit waren dan enkele hoogtepunten uit een jaar Loils verenigingsleven. Doch het is slechts een vluchtige schets van de vele gemeenschapsaktiviteiten uit ons dorp. En we mogen gerust konkluderen dat het een goed gemeenschapsjaar was. Voor uw medewerking daaraan danken wij u als Kontaktraad.

Het ekonomisch wereldbeeld is nogal somber. En ook in Loil gaan de gevolgen daarvan ons niet voorbij. We moeten terug,inleveren en we hebben weer aanzienlijk meer zorg om het nodige brood op de plank. Doch als je iets inlevert krijg je daar altijd iets voor terug. Tijden van vroeger doemen op. Laten we eens eerlijk zijn was het toen nou werkelijk zo slecht? Was de warmte van een puffende potkachel,in een niet geïsoleerd huis niet even behaaglijk als de geproduceerde warmte van een computergestuurde cv-installatie? En was de pannekoek met spek van het eigen geslachte varken nu werkelijk zo onsmakelijk?

Goede en slechte tijden wisselen elkaar in een eindloze cyclus voortdurend af. Doch gelukkig leeft de mens niet van brood alleen. De geschiedenis heeft al vaker geleerd dat juist in slechte tijden de mensen veel meer steun en toenadering bij elkaar zoeken.Dat men dan veel meer voor elkaar open staat hetgeen zich veelal uit in een spontane gemeenschapszin.

Daarom zie ik de toekomst echt niet zo somber in. Zeker niet voor ons verenigingsleven. Nee, het is een ekstra uitdaging, een ekstra stimulans.

Laten we samen de mouwen opstropen en trachten er weer een mooi verenigingsjaar van te maken.

Beste Loilse vereniginsmensen u kunt daarbij volledig op ons rekenen. Ons, wij, dat zijn de vrouwen en mannen van de Kontaktraad.