Niet alleen op het kerkplein, maar ook in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen- kerk in Loil is, zoals ieder jaar, een prachtige kerststal gebouwd. De kerk is op Eerste en Tweede Kerstdag van 14:00 uur tot 15:30 uur geopend.  Iedereen is van harte welkom om de kerststal  te komen bekijken.

De geloofsgemeenschap OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil wenst iedereen fijne feestdagen en een mooi & gezond 2017.