Schuttersgilde Loil-Vooruit viert zaterdag 11 mei haar 100 jarig jubileum. Na een rondgang door het dorp, een fotosessie en een gezamenlijke lunch, volgde een goed bezochte jubileumreceptie. Door de verschillende sprekers werden het Loilse schuttersgilde lovende woorden toegedicht. Zowel de bestuursleden van de Gelderse schuttersfederatie, van de Kring Montferland, als ook van de Kontaktraad Loil wezen allemaal op de belangrijke maatschappelijke rol die de vereniging in het kerkdorp Loil, maar ook daarbuiten vervult. In het bijzonder werd daarbij nog haar voortrekkersrol genoemd voor het acrobatisch vendelen en de jeugdbielemannen en andere vernieuwde activiteiten.

Voorzitter Marcel Wiendels van carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers prees daarbij ook de prettige samenwerking van de verenigingen en het samen optrekken voor het nieuwe Hart van Loil. Aansluitend vond een verrassend optreden plaats van 2 marketentsters, die het bestuur van Schuttersgilde Loil-Vooruit zou moeten inspireren tot een multifunctioneel gebruik van de meiboom op het Loilse kerkplein.

Secretaris Roy Buiting van het keurkorps van het schuttersgilde overhandigde, namens alle geüniformeerde leden, twee schilden aan de vereniging. Deze herinneren aan het 100- jarig jubileum en krijgen een plek aan de hierboven genoemde meiboom.

Burgemeester Peter de Baat had zich verdiept in de historie van de schutterijen en het Loilse schuttersgilde in het bijzonder en prees ook het belang voor de gemeenschap. Daarnaast zorgde hij voor een bijzondere verrassing door de jubilerende vereniging, namens Zijne Majesteit de Koning, de Koninklijke Erepenning uit te reiken. Een geweldig moment dat dit jubileum extra glans geeft.

De jubileum dag kreeg na de receptie een vervolg met een fantastisch buffet voor alle leden en wordt afgesloten met een feestavond.