Grofweg een jaar gelden kreeg Kontaktraad Loil van de gemeente Montferland de vraag voorgelegd of Loil het gemeenschapsgebouw De Zomp over wilde nemen. Afgelopen woensdag 25 januari presenteerde de werkgroep Gemeenschapsgebouwen en Wonen van de Kontaktraad haar standpunt.
Na een jaar van vele onderzoeken, gesprekken met allerlei personen en instanties, bezoeken aan gemeenschapsgebouwen in andere plaatsen, overleg en terugkoppeling naar de Loilse verenigingen, het opstellen van stukken zoals de intentieverklaring van deze verenigingen, financiële onderzoeken, schetstekeningen enz. enz., zal onder voorwaarden komende week een positief antwoord aan de gemeente worden gegeven.
Omdat de Zomp dusdanig verouderd is en te beperkt is om als gemeenschapsgebouw voor alle verenigingen en andere doeleinden te voldoen wordt ingezet op nieuwbouw.

Met het ‘ja, maar’- antwoord aan de gemeente is de eerste stap daartoe gezet. Afhankelijk van de reactie van de gemeente hierop, kan daarna eventueel verder gewerkt worden aan de keuze voor de plek, het ontwerp, noodzakelijke ruimte, financiering enz. Hierover kunnen dan alle Loilenaren meepraten. Er is al een concept- bouwtekening als ‘praatplaat’ waarop iedereen dan commentaren, ideeën, suggesties, belemmeringen e.d. kan geven.

De aanwezigen reageerden enthousiast op de eerste ‘praatplaat’. Hiermee werd het doel hiervan bevestigd: ‘uitnodigen om zoveel mogelijk Loilenaren mee te laten denken voor een gebouw waarbij de gemeenschap zich betrokken voelt’.