Sv. Loil houdt vertrouwen in nieuwbouw van de Zomp

Afgelopen weken is er veel reuring geweest over de Zomp en de reacties van de gemeente op de ingediende plannen. De gemeente wil alle dorpen “gelijk“ behandelen en heeft de plannen van de Kontaktraad niet inhoudelijk bestudeerd en behandeld. Naar onze mening zijn de 11 dorpen allemaal verschillend en zijn er in de verschillende dorpen andere behoeften. Daarnaast heb je te maken met bestaande situaties die per dorp verschillend zijn.

Het plan van het dorp Loil is een goed onderbouwd plan en verdient het om ook op de inhoud beoordeeld te worden en niet alleen op de koude getallen. Wij hebben er daarom vertrouwen in dat de plannen die er liggen, realistisch en dus haalbaar zijn. Wordt vervolgd.

Parkeren rond de Zomp baat ook de Sv. Loil Zorgen

Parkeren op het kerkplein is vanaf dag 1 een zorg van Sv. Loil geweest. Tijdens het ontwerp is het huidige probleem al aangegeven. Destijds is gekozen voor een mooi dorpsplein. En dat is ook goed gelukt alleen is er door Sv. Loil ook aangegeven dat de parkeerplaatsen aan de zijkant van de kerk slecht zichtbaar zijn. En als er geen goed verwijzing is, mensen de auto het liefst zo dicht mogelijk bij het doel willen parkeren. Dat onthoudt ons er niet van om te kijken en in te spannen om de ervaren overlast terug te dringen. Ook al zijn de middelen van Sv. Loil hierin heel beperkt. Op de site zal aangegeven worden waar de parkeerplaatsen zijn en zullen de leden en tegenstanders geattendeerd worden op de parkeervoorzieningen aan de zijkant van de kerk.

Daarnaast zal Sv. Loil zich blijven inspannen om samen met de Kontaktraad, gemeente en omwonenden te blijven zoeken naar mogelijkheden om de ervaren overlast te beperken.

Dennis Reulink vrijwilliger van het jaar bij Sv. Loil
Tijdens de vrijwilligersavond op zaterdag 1 april jl. is Dennis Reulink uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Dennis zet zich al jaren in als jeugdleider, grensrechter en trainer. Daarnaast motiveert en enthousiasmeert Dennis de jeugd daar waar mogelijk op een positieve manier. Ook helpt hij als een van de weinige senioren bij de donateursacties. Dennis treedt niet op de voorgrond. Daarom is een vrijwilliger als Dennis een voorbeeld, onmisbaar en dus super belangrijk voor onze club.

Tot ziens op de korenakker,

Eric Welling