Het carnaval is voorbij, dat betekent voor ons dat de velden weer vol beginnen te stromen. De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Eind december hebben we met onze jeugd het jaar afgesloten in de Muizenberg. Dit was wederom een groot succes. Met het bumpervoetbal als extraatje. Daarna heeft jeugdcommissie een oliebollenactie gehouden. Dat was ook een gezellige happening.

Nieuws van de Korenakker Maart 2015Tijdens de nieuwjaars-receptie op 4 januari 2015 hebben we onze jubilarissen

Wim Kobesen 50 jaar, Nick Visser en Jeroen Scheerder, beiden 25 jaar lid van de S.V. Loil, gehuldigd.

 

 

Op vrijdag 16 januari 2015 hebben we ons kunstgrasveld officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door Wethouder Visser, samen met ons jongste meisjeslid Marit Geurts. Aan deze opening was ook een maatschappelijk doel gekoppeld. Dat was het ondersteunen van het DIEMTEAM, een groep mensen uit Loil en Didam die zich inzetten voor onderzoek tegen kanker en meedoen aan de “alp-du-6”. De S.V. Loil wenst hen veel succes bij deze zware uitdaging.

Op moment van schrijven worden nog de laatste acties ondernomen met betrekking tot de stand van de lampen om daarna volledig te voldoen aan de geldende eisen en normen.

In het weekend van 21/22 februari hebben we weer een deel van de ING-Pitch ingevuld. De nieuwe shirts zijn in gebruik genomen. Met het ontwerp van het shirt is getracht een grote herkenbaarheid voor ons dorp te creëren. Zo prijken de “möl, kerk en school” op de achterzijde van het shirt en de tekst “hier wil ik blieven” op de voorzijde. Dit is alleen mogelijk door het winnen van de pitch van de ING.Nieuwe shirts sv Loil 2015

Tot slot willen we samen met inwoners van Loil onderzoeken welke “sportieve” activiteiten wij aan kunnen gaan bieden. Nu is het mogelijk om op maandagavond te klaverjassen bij de Verzakers, op woensdag-avond het voetbaluurtje voor 45+, en natuurlijk de Vutters die op vrijdagmiddag gezellig samen werkzaamheden uitvoeren waardoor ons sportpark er spik en span bij ligt en we in het weekend kunnen voetballen op het kunstgrasveld.

Tot op de Korenakker!

Eric Welling