In 2014 kreeg het schoolplein een opknapbeurt. Dit jaar hielp Kontaktraad Loil, in het kader van NLDoet, de schooltuin een opfrisbeurt te geven. Bas Heuberger, vanuit de Kontaktraad Loil belast met het project Levend Landschap, coördineerde dit. Samen met de leerlingen, leraren vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers werden bij de St. Jozefschool in Loil nestkastjes en een vlinder- en insectenhotel opgehangen. Ook werden een paar fruitbomen gepoot. Nadat groep 7 en 8 een paar jaar geleden al een tuintje had ingericht, vulden de leerlingen van de onderbouw deze nu met allerlei verschillende groenten. Voor ieder klaslokaal staat nu een paal met een nestkastje, zodat alle leerlingen zicht hebben op de koolmezen, roodborstjes en andere vogels die hier hun nestje gaan bouwen.

Een drukte van belang op het schoolplein

Een drukte van belang op het schoolplein