Aanwezig: Tonnie Peters, Gerard Gies, Bas Heuberger, Geert Wanders, Peter Bosman, Edwin de Kinkelaar, Eric Welling. Bericht van verhindering: Ivonne HarmsenGast: Ap Dieker Notulist: Els Koster

Verslag vergadering 25 april 2016
Inhoudelijk: geen opmerkingen.
Werkgroep gemeenschapsgebouwen en werkgroep Wonen
Op de vraag van CV De Vrolijke Drammers of de Kontaktraad Loil voor zichzelf een rol ziet weggelegd in de dorpse ontwikkelingen rondom gebruik gebouw Hendriks, zullen we als volgt antwoorden: De verenigingen regelen alles zelf met de initiatiefnemer. Het betreft een tussenoplossing. Gestimuleerd moet worden zoveel mogelijk van de Zomp gebruik te maken.Kontaktraad Loil volgt op afstand de ontwikkelingen maar heeft hierin geen actieve rol.
Tarief zaalhuur De Zomp en kosten kantinegebruik.
Tarief volgens de tarievenlijst van Gemeente Montferland. Er zijn nog enkele open vragen waarvoor we nog met een paar partijen in gesprek moeten.
Verbreding werkgroep:
De werkgroep wordt uitgebreid met Sander Bosman als financieel deskundige en Kees van Helvoirt als juridisch adviseur.
Op korte termijn wordt een afspraak gemaakt met de gemeente op de opgestelde brief “warm” aan te bieden.
Werkgroep Onderwijs.
Schoolbestuur SPO De Liemers heeft een afspraak gemaakt met de werkgroep.Als punt voor dit overleg worden de plannen in Loil meegenomen en de mogelijkheden voor de school om erin te participeren. Een nieuw te bouwen gebouw, met alle faciliteiten, zal worden gepromoot.
Loil is een goed alternatief voor ouders die bewust voor een kleine school kiezen. In Oost-Gelre loopt een initiatief om de kleine scholen in de gemeente te behouden, ongeacht het aantal leerlingen.
Werkgroep Natuur en Recreatie.
Na 7 jaren voorbereiding kan vanavond de route van het ommetje op tekening worden bekeken. Het plan is klaar en de 1e paal wordt binnenkort aan de Bosslagstraat geslagen. Het is een “knooppuntenroute” geworden met op de route diverse informatiepunten.Datum is nog niet bekend. De andere palen op de route volgen op zeer korte termijn. Via een QR-code op de palen kan men linken met informatie die op de website loil.nl staat.
Werkgroep Sociale Samenhang
Het “voetbalkastje” dat op de voorkant van de Zomp hang kan als fysiek punt voor BUUV.nu dienst gaan doen. Werkgroepleden zullen het bijhouden en regelen het verder met Welcom.
Statushouders in Loil. Van dit vriendelijke gezin komt een interview in het komende KR-info-boekje.
Samen eten: Vanaf juni bij De Papegaai waar het servies en bestek mag worden gebruikt De maaltijden lopen via Den Elver. Data en prijzen komen in het Info-boekje. Er maken telkens ca 20 personen gebruik van deze voorziening.
Werkgroep communicatie
Maiscampagne: Zelfde actie als verleden jaar. Waarom kan de Wehlseweg eigenlijk niet worden afgesloten voor landbouw- en vrachtverkeer? Is dat alleen vanwege het terugdringen van de bebording? De Kontaktraad vindt de veiligheid daarboven staan. Momenteel is er veel overlast van landbouwtrekkers met gras. De politie is hierover geïnformeerd maar handhaaft niet. Verder is er afgelopen zondag aan de politie verkeersoverlast op de Wehlseweg gemeld. Tevens het onjuist parkeren op een invalidenparkeerplaats. Via mail met foto’s is deze melding naar de politie gegaan. Die is wezen kijken maar heeft terug geantwoord dat het onjuiste parkeren deze keer maar door de vingers moest worden gezien. Ook deze keer volgde er geen handhaving. Dit onderwerp komt op de agenda van het juni-overleg om het met de gemeente en de politie nader te bespreken.