Met groen en rode kaartjes konden de politici en de zaal hun standpunt op de verschillende stellingen duidelijk maken. Hierbij was vooraf de keuze van de zaal voor de politici onzichtbaar. Het clusterbeleid leverde duidelijke afwijkende visies op.

Woensdag 15 november jl. organiseerde de Kontaktraad Loil een politieke avond. Zo’n 25 vertegenwoordigers van de Montferlandse politiek en ruim 100 Loilenaren waren hierbij aanwezig.  Onderwijs, wonen en buitengebied waren de eerste items die aan bod kwamen. Hierover ontstond tussen de zaal en de politiek weinig discussie.

Iedereen was het er over eens dat de Loilse school met de keuze voor het Daltononderwijs zich onderscheidt van de andere scholen en dat er hiermee toekomst is voor een school in Loil.

Met het huidige contingent nieuwbouwwoningen in Loil lijkt toekomstige woningbouw in Loil afhankelijk van zogenaamde inbreiding: alleen binnen de huidige contouren van het dorp mag gebouwd worden. Aanpassing van de contouren vergt een lange adem. Toch werden mogelijkheden gezien door de  toekomstige ontwikkelingen van de ‘openbare’ gebouwen in Loil. Het onderbrengen van bijvoorbeeld de Zomp of de school in één accommodatie zou bouwlocaties kunnen opleveren.

In het buitengebied spelen zaken, zoals asbestsanering en de aanleg van glasvezel.  De oproep aan de politiek was om de asbestsanering en de hiermee samen hangende kosten niet alleen ten laste van de eigenaren/ondernemers te laten komen, omdat hierbij de totale volksgezondheid in het geding is. Voor aanleg van  glasvezel werden de Montferlandse politici opgeroepen om dit zo snel mogelijk  te helpen realiseren, omdat dit van essentieel belang is voor met name de ondernemers, maar ook voor alle andere bewoners van het buitengebied.

Na deze drie, relatief rustige, onderwerpen ontstond er enig ‘vuurwerk’. De meningen van de zaal en de politiek over het aanstaande clusterbeleid liepen flink uiteen. Dit leidde tot pittige discussies. De zaal was het structureel oneens met de politiek om het clusteren van accommodaties, en dus verenigingen, te stimuleren. De Loilenaren verwachten van de Montferlandse politiek dat zij initiatieven om de verengingen en de school (op een creatieve manier) in stand te houden, ondersteunen. Slotconclusie was dat de Montferlandse politiek nog duidelijker naar voren moet brengen wat het clusterbeleid inhoudt.

Pak-an directeur en oud- Loilenaar Johan Godschalk gaf tot slot een samenvatting van, en een advies over, hetgeen hij had gehoord. Hij adviseerde minder uit te gaan van de ingewikkelde notities en ‘Excel- overzichten’, maar door simpelweg  Loil de kans te geven om dit ‘An te pakken’, zoals dit typerend is voor Loil, de toekomst tegemoet te laten gaan.

Dank aan de aanwezige politici, de inleiders, de gespreksleiders Margot en Geert, de organisatie, alle aanwezigen en iedereen die hieraan heeft bijgedragen.