Op 15 mei a.s. buigen bestuurs- en werkgroepleden van de Kontaktraad zich over toekomstige vraagstukken van ons dorp. Is onze dorpsvisie nog actueel? Doel is het maken van een actuele presentatie voor de gemeente en andere belangstellenden over hoe wij denken dat de nabije toekomst van Loil er uit zou kunnen zien. Het is belangrijk dat de visie van de Kontaktraad zo breed mogelijk gedragen wordt. Als u betrokken wenst te worden of ideeën heeft of u beschikt over relevante informatie, spreek één van ons aan. Zie verderop in deze Kontaktraad een uitgebreide toelichting.