Wie is Rob Berns:Rob Berns

Geboren: 1950 te Velp

Ouderlijk gezin: 5 kinderen, allen jongens.

Motto ouders: “zaken gaan voor het meisje” en “niet zeuren, maar doen”. No nonsens dus.

Opleiding: HBS-B in Arnhem, daarna ALO, docent lichamelijke opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en meerdere postacademische opleidingen afgerond.

Gezinssituatie: in 1974 gehuwd met José, die ook geboren is in Velp en voorheen werkzaam in het onderwijs in Didam

Woont sinds 1979 aan de Weemstraat in Loil, waar ze, met hulp van leerlingen en collega’s een oude boerderij hebben gesloopt en naar eigen inzicht hebben opgebouwd.

Hier in Loil zijn de drie zoons, Sjors, Roel en Bouk, geboren en opgegroeid. Alle drie hebben ze gevoetbald bij de S.V. Loil en zijn naar de Sint Jozefschool gegaan. Na hun studies zijn ze allen uitgevlogen en wonen niet meer in Loil

Werkervaring: als docent lichamelijke opvoeding aan de LTS in Doetinchem, daarna Liemers College (voorheen LHNO en MAVO) in Didam en Zevenaar en uiteindelijk het Candea College in Duiven, waarvan de laatste jaren als lid van de directie/staf.

Zowel José als Rob hebben kort geleden hun actieve onderwijsloopbaan, ieder na ruim 40 jaar, beëindigd. Voor de Hogeschool Utrecht doet Rob incidenteel nog wel enkele werkzaamheden.

Sociale activiteiten: Rob was in Loil zes jaar voorzitter van het sociaal cultureel werk. Ook was hij negen jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Sint Jozefschool.

Vanaf 1978 heeft hij een aantal jaren bij DVC gevoetbald en ook jarenlang op landelijk niveau in de zaal. Als trainer van de volleybaldames van S.V Loil is hij twee jaar achtereen gepromoveerd.

Politiek/bestuurlijk: van 1994 tot 2005 in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Didam. Keerde in 2007 weer terug als raadslid van de gemeente Montferland. In de tussentijd was Rob lid van de Kontaktraad. Omdat 12 jaar voor het CDA de norm is, stond Rob, met zijn 17 dienstjaren, bij de laatste verkiezingen in maart niet verkiesbaar.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Als bestuurder heb ik een zeer breed belangstellingsgebied met oog voor detail. Ik kan zaken vanuit verschillende standpunten bekijken om vervolgens een gedegen afweging te maken. Ook kan ik goed relativeren.

Hoe kan iemand zich verkiesbaar stellen voor Provinciale Staten?

Je kunt je als lid van een politieke partij kandidaat stellen of door de partij gevraagd worden. Met steun van de afdeling Montferland van het CDA heb ik me officieel kandidaat gesteld. Daarna volgen gesprekken met de benoemingscommissie, beoordeling van je motivatie en kwaliteiten en uiteraard de controle van de gegevens.

Met mijn 29e plaats kan ik alleen via voorkeurstemmen (o.a. van veel kiezers uit Montferland) een zetel krijgen in PS.

Wat doet Provinciale Staten, waarom zijn zij belangrijk?

De Provincie bepaalt voor een groot gedeelte het beleid van de gemeente. De provincie:

  • bepaalt het woningbouwprogramma (bijv. van belang voor leefbaarheid Loil);
  • is verantwoordelijk voor grote infrastructuur (bijv. rondweg Didam);
  • heeft grote invloed op het gebied van milieu (bijv. windmolens bij Angerlo);
  • steunt financieel veel projecten met grote bedragen (bijv. spoortunnel in Didam, kerkplein in Loil);
  • beslist over werkgelegenheidsprojecten en veel andere zaken;
  • enz.

Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, die de Tweede Kamer controleert. Recent voorbeeld is de belangrijke rol van de Eerste Kamer m.b.t. de Zorgwet (vrije artsenkeuze).

Wat zijn de voordelen voor Loil, Didam, Montferland met een plaatselijke vertegenwoordiger?

Uiteraard zit iemand in de Provinciale Staten voor het belang van de hele Provincie, maar de mogelijkheid bestaat om ons lokale belang bij de andere fractieleden, maar ook bij de andere partijen, extra onder de aandacht te brengen. Op deze wijze kun je bepaalde zaken in onze regio wellicht toch realiseren.

Waarop ga jij je richten. Wat zijn jouw speerpunten?

Zelf wil ik me richten op de infrastructuur (wegen, vervoer en ook breedband in het buitengebied), milieu (duurzame energie) en internationale samenwerking (bijv. werkgelegenheid in Duitsland). Mede gezien mijn achtergrond zal ik ook het sportbeleid van de Provincie nauwgezet volgen.

Waarom moet iedereen die stemgerechtigd is gaan stemmen voor PS?

De provincie zet de lijnen uit voor de gemeente. Door te gaan stemmen maak je gebruik van je democratisch recht om mee te beslissen wat er met je omgeving gebeurt. Daarnaast bepaalt de kiezer indirect dus ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Je hebt dus echt invloed, maar alleen als je stemt.

Wanneer zijn de verkiezingen en waarom zouden Loilenaren / Didammers op jou moeten stemmen?

Door op mij te stemmen kunnen de kiezers er op rekenen dat ik het Loilse en regionale belang niet uit het oog zal verliezen. Stem dus op 18 maart op nr. 29 van de CDA lijst!

Wil je verder nog iets kwijt?

Ga in ieder geval stemmen.