Sinds augustus 201SPOL kleur5 organiseert het Seniorenplatform Loil (SPOL) op de laatste woensdag van de maand een open tafel.
In samenwerking met de firma Hendriks worden ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid gesteld om gezellig samen te eten.

Ook in de maand mei kunnen we hiervoor nog gebruik maken van de keuken van Wilma en Leo Hendriks

Dus kom op woensdag 25 mei 2016 naar café-zaal Hendriks. De kosten bedragen € 10,- per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven.

Dit kan tot de maandag 23 mei a.s. tot 16.00 uur bij Betsy Buurman, tel: 225343 of email: Betsy.buurman@upcmail.nl.

Seniorenplatform Loil (SPOL)