Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart jl. zijn stem op mij heeft uitgebracht. Helaas heeft het niet geleid tot een plaats in de Provinciale Staten van Gelderland. Daarvoor waren rond de 3.500 stemmen nodig. Dat aantal heb ik lang niet gehaald.
Hoewel ik op plaats 29 stond van de kandidatenlijst van het C.D.A., kreeg ik in Gelderland 665 stemmen. Op het stembureau in Loil zijn 340 stemmen op het C.D.A. uitgebracht, waarvan 192 op mij.
Met het totaal van 665 stemmen ben ik 15e van alle C.D.A.-kandidaten. Hoewel het niet voldoende is voor een voorkeurszetel, is het toch een resultaat waarmee ik tevreden mag zijn. Nogmaals wil ik iedereen die zijn vertrouwen in mij heeft uitgesproken hiervoor hartelijk danken.

Rob Berns