Ook deze maand informeren wij u over de activiteiten van de Kontaktraad Loil:

 • De actuele gegevens van het Kontaktraad bestuur zijn naar de Kamer van Koophandel gestuurd.
 • De statuten en het huishoudelijke reglement van de Stichting Kontaktraad moet worden aangepast aan deze tijd. Momenteel vindt een inventarisatie plaats van documenten van enkele vergelijkbare dorpsraden.
 • De Kontaktraad is aangemeld voor www.achterhoek2020.nl. Daarmee worden we op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen om de belangen te behartigen van ondernemers en bestuurders in de Achterhoek.
 • De ontwikkelingen m.b.t. het glasvezel in het buitengebied worden nauwlettend gevolgd. In de gemeente Montferland is Loilenaar Rob van der Ende is hier zeer nauw bij betrokken.

Vanuit de werkgroepen:

 • Werkgroep onderwijs: in deze periode staan de huisvestingsplannen voor de scholen op de agenda van de gemeente Montferland.
 • Directeur Armanda Peters gaat de Sint Jozefschool verlaten en wordt opgevolgd door de heer Ruud Leuverink. Uiteraard wordt deze actuele ontwikkeling mee genomen in het contact met de SPO de Liemers.
 • Werkgroep Natuur en Recreatie: het ommetje Loil wordt steeds concreter. Op vrijdag 20 maart worden, in samenwerking met de Sint Jozefschool en het Gelderslandschap en in het kader van NLDoet, enkele fruitbomen gepland en nestkastjes gemaakt en opgehangen bij de school.
 • Werkgroep Wonen: bouw van starterswoningen kan alleen plaats vinden door herinrichting , herbestemming dan wel sloop van bestaande bouw. De werkgroep houdt de oren en ogen open om in te kunnen spelen op de mogelijkheden die zich voor doen.
 • Werkgroep Sociale Samenhang: samen met de gemeente is de werkgroep bezig met de voorbereidingen van een informatieavond over de veranderingen in de zorg.
  • Daarnaast zijn leden van de werkgroep aanwezig geweest bij de tweede bijeenkomst van de gemeente Montferland over Wijk- en kerngericht werken.
  • 13 September a.s. vindt weer de 11-dorpentoer plaats. De werkgroep is betrokken bij de voorbereidingen
 • Werkgroep Gemeenschapsgebouwen: de gevormde werkgroep die de mogelijkheden voor de exploitatie van de Zomp onderzoekt, heeft gebrainstormd over de verschillende mogelijkheden. De voorstellen zijn echter nog te weinig concreet om mee naar buiten te treden.
 • Werkgroep Communicatie: de nieuwe website loil.nl krijgt steeds meer vorm. Het streven is om eind maart een eerste opzet aan de overige werkgroepen en verenigingsvertegenwoordigers te presenteren

De vergaderplanning voor dit jaar:

De vergaderplanning voor dit jaar:
20 april, 18 mei, 26 oktober, 30 november :  19.30 uur: reguliere vergaderingen Kontaktraad:
30 maart, 29 juni, 28 september, 14 december: 19.30 uur: overleg met gemeente, school, politie, Welcom. :20.30 uur regulier overleg.