Voor het gebruik van de duofiets zijn de volgende (concept) voorwaarden van toepassing:

Merk: Van Raam; type Fun to go; framenummer.:19091978005.

 1. De duofiets kan gereserveerd worden via de website loil.nl/duofiets
 2. De duofiets is 7 dagen per week beschikbaar van 9.00 uur tot zonsondergang.
 3. De duofiets is beschikbaar voor duofietsbestuurders en/of passagiers, zijnde inwoners van Loil en/of betrokkenen bij Loil en/of de Loilse verenigingen en/of organisaties.
 4. De bijdrage in de kosten voor onderhoud en het instand houden van de duofiets bedragen € 3,00 per reservering en dienen te worden voldaan bij reservering. Bij tijdige annulering of annulering door bijzondere oorzaak worden de kosten geretourneerd.
 5. De duofiets kan maximaal per dagdeel gereserveerd worden, waarbij maximaal 4 dagdelen vooruit kunnen worden gereserveerd.
 6. Een dagdeel is een morgen van 9.00 tot 12.30 uur, een middag van 13.30 tot 17.00 uur of een avond van 18.00 uur tot zonsondergang.
 7. Bij slecht weer of andere redenen dient zo spoedig mogelijk via de website gemeld te worden.
 8. Het bestuur van de Stichting Kontaktraad Loil kan in alle gevallen een reservering eenzijdig weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 9. De opstapplaats is op het kerkplein in Loil aan de Wehlsweg 36, bij de hoofdingang van ‘t Hart van Loil (voormalige kerk).
 10. U maakt op eigen risico gebruik van de duofiets. Bij schade dient u een beroep te kunnen doen op uw eigen WA verzekering. De duofiets is door stichting Kontaktraad Loil verzekerd tegen schade en diefstal. In geval van een verkeersongeval dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld.
 11. De duofiets mag in geen enkel geval aan derden worden verhuurd of voor gebruik worden afgestaan.
 12. U dient de duofiets volgens de handleiding, de geldende verkeersregels en op de manier die redelijkerwijs gebruikelijk is, te gebruiken.
 13. U mag de fiets nooit onbeheerd en/of niet afgesloten achter te laten.
 14. Schade, verlies, diefstal of (technische) problemen van/aan de fiets, fietsonderdelen of toebehoren van de fiets, dienen direct na de rit gemeld te worden. Indien nodig doet u samen met de Stichting Kontaktraad Loil aangifte bij de politie.
 15. Indien de onder 14 genoemde zaken aan u verwijtbaar zijn, kunnen de kosten op u worden verhaald.
 16. Daar waar deze afspraken en voorwaarden niet voorzien, gelden deze zoals naar redelijkheid en billijkheid verwacht mag worden.
 17. Door ondertekening gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden bij huidige en/of toekomstige reservering.