De afgelopen dagen kwam het bericht door dat Willemien Derksen- Wenting donderdag 16 maart 2023 plotseling is overleden. Een schokkend bericht, natuurlijk voor haar naasten, maar ook voor iedereen in Loil en Didam, die haar kent. En dat zijn er velen!! Willemien hield niet van opsmuk en uiterlijk vertoon. Maar ze stond op allerlei manieren klaar voor een ander.

Willemien voelde zich betrokken bij alles wat er in haar omgeving gebeurde. Ze had een sterke eigen mening en was positief kritisch. De aandacht voor de belangen van de zwakkeren of minder bedeelden kwamen bij al haar activiteiten tot uiting. Het jarenlange werk voor de vakbond FNV, de Belastingservice, de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Welcom en het lidmaatschap van de Sociale Raad van de gemeente Montferland, onderstrepen dit.
Ze bracht wekelijks bezoeken aan zieken, hulpbehoevenden en alleenstaanden.

In Loil was Willemien een drijvende kracht achter het SeniorenPlatform Loil (SPOL). Iedere dinsdag zorgde zij ervoor dat de ouderen in Loil bijeen konden komen voor een kop koffie, een praatje, een spelletje en meer.  Ook was ze nauw betrokken bij de maandelijkse Open Tafel van SPOL. Had iemand geen vervoer of een andere hindernis, dan zorgde Willemien dat dit geregeld of opgelost werd.

In de Loilse kerk ging Willemien regelmatig voor bij een avondwake of afscheid van een overledene.
Ze werd in 2013 gehuldigd voor haar 40 jarig lidmaatschap van het Loilse gemengde koor. Voor de  Kontaktraad Loil bezorgde ze iedere maand het Kontaktraadboekje en was ze op iedere jaarvergadering trouw aanwezig. Hierbij had ze niet alleen haar positief kritische inbreng en aanbevelingen, maar sprak ze ook haar waardering uit voor andere vrijwilligers.

Voor haar bijdrage aan de gemeenschap ontving Willemien in 2016 een welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Bij de opsomming van de vele activiteiten en bijdragen van Willemien mag zeker de ondersteuning van haar man Bertus niet onvermeld blijven. Waar Willemien het woord deed en het initiatief nam, bleef Bertus op de achtergrond. Op zijn eigen rustige manier hielp en steunde hij Willemien bij alles wat ze deed.

Wij wensen Bertus, de kinderen, verdere familie en iedereen voor wie Willemien dierbaar is, veel steun nu en in de komende tijd.