In de op 26 oktober gehouden ledenvergadering van schuttersgilde Loil-Vooruit zijn Wilma en Leo Hendriks benoemd tot “Lid van Verdienste” van het schuttersgilde wegens hun bijzondere verdiensten als thuisbasis en samenwerkingspartner in de afgelopen 30 jaar.

Wilma en Leo Hendriks onderscheiden

Wilma en Leo Hendriks hebben ruim 30 jaar geleden samen met hun broer Jan de horecazaak van de familie Rasing in Loil overgenomen en zijn toen gestart met het bedrijf “café-zaal Hendriks”.

Vanaf dat moment is er een zeer goede samenwerking ontstaan tussen de horecafamilie en het schuttersgilde. Deze samenwerking heeft er mede toe geleid dat er nu een goed en financieel gezond schuttersgilde is in Loil en bestaat o.a. uit het feit dat hun café en zalencentrum steeds de het vertrekpunt en thuisbasis is voor de vele schuttersactiviteiten die er jaarlijks zijn en dan denken we aan de wekelijke schietavonden van onze schietvereniging, vergaderingen, het jaarlijks schuttersfeest en het ondersteunen en verzorgen van de horeca tijdens kringdagen, federatieconcoursen en euregiodagen die wij samen met hun in Loil hebben georganiseerd. Daarnaast mag zeker niet onvermeld blijven hun steun door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gezamenlijke marsen en muziekstukken aan onze drumfanfare en muziekvereniging Amicitia.

Het schuttersgilde was dan ook niet blij verrast toen zij enkele weken geleden aankondigde dat zij op 29 februari a.s. met hun bedrijf gaan stoppen, maar denkt dat met deze onderscheiding er een passende waardering is voor de fantastische samenwerking.

Het schuttersgilde hoopt dat de komende tijd er een goede opvolging gevonden gaat worden voor de horecazaak in Loil zodat ook schuttersgilde Loil-Vooruit daarmee in de toekomst een stabiele thuisbasis heeft. Tot 29 februari zullen zij alles doen om de familie Hendriks daarin te ondersteunen.

Wij wensen de familie Hendriks dan ook al het goede voor de toekomst, en dat we ze nog vaak op onze schuttersactiviteiten mogen begroeten.