Activiteiten voor 1 juni - 28 oktober

Jaar- en ledenvergadering De Vrolijke Drammers

't Hart van Loil, De Zomp Wehlseweg 42, Loil, Nederland

Agenda jaarvergadering: 1.    Opening 2.    Notulen jaarvergadering 8 november 2021 3.    Terugblik carnaval 2022 4.    Financieel verslag carnavalsjaar 2022 5.    Verslag en benoeming kascommissie 6.    Ontwikkeling ’t Hart van Loil 7.    Carnaval 2023 Pronkzitting en carnaval in de kerk Optocht, pleisteren/doortrekken, etc. 8.    Jubileum jaar 9.    [...]

Inloop SPOL

't Hart van Loil (voormalige pastorie) Wehlseweg 38, Didam, Nederland

De soosochtenden worden, zoals vanouds, gehouden op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. In een gastvrije ”huiskamer” van de pastorie is er tijd voor een praatje, kan men een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken, de krant kan lezen of een spelletje kan doen. Gewoon een plek waar niets hoeft en van [...]

Inloop SPOL

't Hart van Loil (voormalige pastorie) Wehlseweg 38, Didam, Nederland

De soosochtenden worden, zoals vanouds, gehouden op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. In een gastvrije ”huiskamer” van de pastorie is er tijd voor een praatje, kan men een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken, de krant kan lezen of een spelletje kan doen. Gewoon een plek waar niets hoeft en van [...]

Samen eten, SPOL

De Papegaai Wehlseweg 22, Loil, Nederland

Ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid stellen om gezellig samen te eten is het doel en dat daar behoefte aan is bewijzen wel de ruim 25 deelnemers die voorheen elke maand kwamen . De kosten bedragen € 12,50 per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven. Dit kan tot de maandag [...]

Ga naar de bovenkant