Hart van Loil

Hart van Loil2018-12-05T23:14:09+00:00

Op deze pagina vindt u alle berichten omtrent Hart van Loil. Momenteel is deze pagina nog in ontwikkeling en zal spoedig meer informatie bevatten. Heeft u direct informatie nodig van de werkgroep, neem dan contact op.

19mei, 2017

Hart van Loil

In 2014 heeft de Raad van de gemeente Montferland de kerntakendiscussie afgerond. Hierin is besloten dat de gemeente de accommodaties/dorpshuizen in de dorpen, dus ook de Zomp in Loil, gaat afstoten. De gemeente bood destijds, [...]

14maart, 2017

20 Maart Informatieavond “Hart van Loil”

Maandag 20 maart a.s. om 20.00 uur organiseert de werkgroep Gemeenschaps- gebouwen van de Kontaktraad Loil in de Zomp een informatieavond voor alle Loilenaren waarin de plannen voor het nieuwe gemeenschapsgebouw nader worden toegelicht. U bent van harte [...]

11maart, 2017

Hart van Loil

Medio 2015 kreeg de Kontaktraad Loil van de gemeente Montferland de vraag voorgelegd of Loil het gemeenschapsgebouw De Zomp over wilde nemen. Woensdag 25 januari jl. presenteerde de werkgroep van de Kontaktraad haar standpunt aan [...]

10november, 2016

Stand van zaken dorpsaccommodatie – Hart van Loil

Logo Hart van Loil ICS heeft namens de gemeente opdracht gekregen voor het uitvoeren van de haalbaarheidsanalyse voor het voorkeursscenario van Loil. "het realiseren van een nieuwe accommodatie waarin alle Loilse verenigingen onderdak [...]

14april, 2016

Rapport gemeenschapsgebouwen in Loil besproken

Ingenieursbureau ICS presenteerde woensdagavond 13 april jl., in het bijzijn van wethouder Tanja Loeff, haar QuickScan over de toekomst van de gemeenschapsgebouwen in Loil aan de besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties. Hieraan voorafgaand [...]

Regiegroep Hart van Loil

Contact info: hartvanloil@loil.nl

Vergadering:  wekelijks in de pastorie

Wilt u aanwezig zijn bij een van de vergaderingen, neem dan vooraf contact op.