Officiële opening door Ivonne Harmsen en Antoinette Looman

Nadat vorig jaar juli het eerste deel van ’t Ommetje Loil, tussen de Doesburgseweg en de Bosslagstraat, geopend is, werd zondag 29 oktober jl. de hele route geopend. Verscholen onder paraplu’s kwamen zo’n 40 genodigden en andere belangstellenden naar de parkeerplaats van landgoed Barthenhorst aan de Wehlseweg.

Precies om 11.00 uur was het droog en heette Roy Barthen de aanwezigen onder een flauw zonnetje welkom. Hij nodigde Ivonne Harmsen, als voorzitter van de Kontaktraad, en Antoinette Looman, als dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel, één van het grondeigenaren, uit om de opening te verrichten. Zij deden dit door het doek van het informatiebord te verwijderen.
Al in 2012 startte de Vereniging Natuurmonumenten, in samenwerking met en studenten van de Hogeschool van Hall- Larenstein, een project in de Liemers om het mooie van onze streek nog beter naar voren te laten komen.

Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Montferland hielpen met de uitwerking van het project genaamd dat de naam  ‘Levend Landschap’ droeg. Lokaal namen Bas Heuberger, Frans Giesen, Paul Aukes en Roy Barthen het voortouw. Zij ontwikkelden de plannen, pasten deze weer aan als het niet mogelijk bleek, voerden gesprekken met belanghebbenden, lieten kaarten drukken en plaatsten de bewegwijzeringspalen en informatieborden.

Met de realisatie van ’t Ommetje biedt Loil wandelliefhebbers routes van verschillende afstanden. Die lopen langs weilanden, groenstroken, houtsingels, watergangen, enzovoort Houten bewegwijzeringsborden markeren de routes. Daarnaast zijn informatieborden geplaatst om de bezoeker te informeren over het gebied. Ook is het mogelijk om met een QR- code de route en de extra informatie op de telefoon te downloaden of te bekijken op de website.
Door activiteiten met bijvoorbeeld de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil te organiseren, hoopt de werkgroep Natuur en Recreatie van de Kontaktraad Loil  meer bewustwording van natuur en landschap te creëren. Uitbreiding van het Ommetje of aansluiting op naburige projecten zouden in de toekomst de wandelmogelijkheden in en rondom Loil verder kunnen verruimen.

In de bed- and breakfast van landgoed Barthenhorst werd de opening met een hapje en een drankje voor alle aanwezigen passend afgesloten.
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Hieronder een aantal foto’s van de opening van ‘t Ommetje Loil