Op weg naar…

Zondag 2 augustus a.s. is het weer zover. De dorpen Loil, Didam en Nieuw Dijk maken zich dan op voor het jaarlijkse schuttersfeest.

Feest in het dorp is ook feest in de kerk.

In Loil wordt het schuttersfeest traditiegetrouw begonnen met een viering in de kerk en aansluitend trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie uit.

Het thema van de viering luidt: Op weg naar…

De kerk en de pastorietuin worden voor deze gelegenheid prachtig versierd.

Bij goed weer wordt het Allerheiligste plechtig onder een baldakijn rondgedragen door de pastorietuin naar het rustaltaar op het kerkhof, daarna langs de Mariakapel weer terug naar de kerk.

De voorganger is Diaken Leon Feijen. Verdere medewerking aan de viering en de processie verlenen Schuttersgilde Loil Vooruit,

Muziekvereniging Amicitia, Drumfanfare Loil-Vooruit, het gemengd koor, broedermeesters en bruidjes.

Vervolg: Schuttersviering/sacramentsprocessie

Na afloop zal er op het kerkplein een vendelhulde zijn en daarna is er in de tent voor iedereen koffie en een drankje.

Ga jij ook mee Op weg naar…

De viering begint om 9.00 uur.

 

Sacramentsprocessie