De gemeente Montferland wil haar inwoners plezierig, comfortabel en veilig thuis laten wonen. Met het project ‘THUIS IN MONTFERLAND’ ondersteunt de gemeente Montferland dit met een inkomensonafhankelijke subsidieregeling. Voor de exacte regeling zie: https://simsite.montferland.info/direct-regelen/onderwerpen-a-z_43281/product/subsidieregeling-thuis-in-montferland_811.html.

Regeling in het kort:

 • Als bewoner van 50 jaar of ouder van een woning in gemeente Montferland kunt u subsidie aanvragen voor bouwkundige en/of technologische maatregelen in de woning.
 • U kunt in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 33% van het normbedrag op onderstaande lijst ‘Maatregenlijst Woningaanpassingen 2019’ (maatregelenlijst) tot een maximum van € 500,– inclusief BTW.
 • De subsidie wordt gegeven aan de maatregelen die op de maatregelenlijst staan. Elke maatregel heeft een normbedrag. De normbedragen zijn de kosten voor materiaal en arbeid en zijn inclusief btw. Als uw daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten lager zijn dan het normbedrag van de maatregelenlijst komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 33% van dit lagere bedrag.
  Voorbeeld: het plaatsen van een buitenlamp met bewegingsmelder heeft een normbedrag van €125,= inclusief materiaal en BTW.
  Uw kosten zijn €125 of meer? U ontvangt €41,25.
  Uw kosten zijn lager dan €125? U ontvangt 33% van het lagere bedrag.
 • Om in aanmerking te komen voor de regeling is het noodzakelijk dat u het resultaat van een ingevulde Huistest (mijnhuisopmaat.nl) overlegd en originele facturen en betaalbewijs.
 • Deze regeling geldt voor bewoners in zowel een huur- als een koopwoning.
 • Per woning kan maximaal eens in de drie jaar een subsidieaanvraag in behandeling worden genomen.

Een aanvraag om subsidie dient uiterlijk 3 maanden na factuurdatum bij de gemeente ingediend te zijn.

Maatregelenlijst subsidieregeling Thuis in Montferland. 

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een subsidie
(33% van de gemaakte kosten met een maximum van €500,= incl. BTW)
De bedragen zijn een inschatting van de kosten wanneer u de werkzaamheden laat uitvoeren door een erkend bedrijf.
De prijzen zijn voor materiaal en arbeid en inclusief BTW

Aan bovenstaande kunnen geen rechten ontleend worden. Zie hiervoor: https://simsite.montferland.info/direct-regelen/onderwerpen-a-z_43281/product/subsidieregeling-thuis-in-montferland_811.html)